“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

Mis-Operator पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।