“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको नक्सा