“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

आ.व. २०७७/७८ को लागी नगरसभाबाट स्विकृत अनुमानित आयव्यय विवरण

Supporting Documents: