“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

यस क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कार्यक्रम अधिकृत पदमा दरखास्त दर्ता गराएका उम्मेदवारहरुको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिन्छ साथै प्रवेश पत्र लिनुहुन पनि यसै सुचना साथ आवहान गरिन्छ ।

Supporting Documents: