“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सम्पुर्ण नगरबासीहरुमा हार्दिक आमनत्रणा