“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

IEMIS अध्यावधिक सम्बन्धमा ।