“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना !