“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

१५ शैया अस्पताल निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना !