“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बाख्रा र माछाको व्यावसायीक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम स‌ंचालनार्थ प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना !