“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम बहादुर यादव स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा kshireshwornathmun@gmail.com 9844030546
अजय कुमार यादव सूचना अधिकारी प्रशासन suchanaadhikari.kmo@gmail.com 9854020379
प्रदिप यादव स्वास्थ्य स-संयोजक स्वास्थ्य शाखा 9844054731
गंगा यादव अधिकृत कृषि कृषि शाखा 9812103422
प्रकाश कर्ण लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा kshireshwornathmun@hmail.com 9854027477
दिपक खत्री शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा edu.kshireshwarnathmun@gmail.com 9842919989
बिक्रम साह स-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा kshireshwornathmun@gmail.com 9817898949
सरोज कुमार रजक ना.सु raghavreheman@gmail.com 9816828666
राम साह कम्प्युटर अपरेटर sahr9384@gmail.com 9864102657
प्रमोद कुमार घिमिरे अन्तरिक लेखा परिक्षक Internal Audit pghimire9@yahoo.com 9844027855