“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

चौथो नगरपरिषद २०७३।०९।२७ का निर्णयहरु

Supporting Documents: