“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

आ.व. २०७९/८० को लागी नगरसभामा पेश भएको नीति, कार्याक्रम तथा अनुमानित आयव्यय विवरण

Supporting Documents: