“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

नदिजन्य पदार्थको विक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना