“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा !