“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा।