“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

शिक्षा समितिको २०७५/१२/२७ को निर्णय