“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा आयोग कक्षा स‌चालनका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।