“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

विज्ञापन स्थगित भएको सम्बन्धमा ।