“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

वडा स्तरीय याेजना छनाेट क्षीरेश्वरनाथ नगरपािलका अनतरगत धमाधम भइरहेकाे छ ।