“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

लेखा परिक्षक नियुक्ती सम्बन्धमा