“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

रोजगार संयोजक पदको छोटो सूची र परिक्षा तालिका सम्बन्धमा ।