“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा