“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा !