“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

मल खाधकाे काेटा निर्धारण सम्बन्धमा !