“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

मलखाधको नयाँ विक्रि मुल्य सम्बन्धमा