“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

भेरोसेल खोप अभियान संचालन सम्बनधमा ।