“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

भेरोसेलको दोश्रो मात्रा खोप अभियान संचालन सम्बनधमा ।