“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने सम्बन्धि सूचना ।