“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बेरोजगार व्यक्तिले फारम भर्ने सम्बन्धमा ।