“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रिकर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि सूचना