“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बजार तथा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि १५ दिने सूचना !