“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।