“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्राविधिक सहायक पदको छोटो सूची र परिक्षा तालिका.