“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !