“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) आवश्यक