“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्रक्षिक्षार्थी (इन्टर्न) आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !