“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

प्रक्षिक्षार्थी आवश्यकता सम्बन्धमा ।