“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

निवेदन सहितकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना¡