“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

दशौं नगरसभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै नगर प्रमुख श्री सुखदेव यादव