“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

गणक र सुपरिवेक्षक पदको छोटो सूची र परिक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना !

Supporting Documents: