“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

गणक र सुपरिवेक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन।