“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषाको वार्षिक शैक्षिक स्थिती प्रतिवेदन २०७८/०७९