“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत रहेका उद्योग तथा मेडिकल शिक्षण अस्पताल