“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाकाे (भू उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण गरिएको सूचना)