“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्याटलग बिधिबाट व्याक हो लोडर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताब आह्वानको सूचना ।