“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

कोभिड १९ विरुद्ध मोडर्ना खोप १२-१७ वर्ष उमेर समूहमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा।