“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

एम.बि.बि.एस/ स्टाफ नर्स/कार्यालय सहयोगी पदको छोटो सूची र परिक्षा तालिका.