“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ को अन्तिम लेखापरिक्षण