“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको आयोजना र स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सम्पन्न सुचना सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी आधारधुत तालिम