“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषद्को समुदधाटन समारोह सम्पन्न